VELKOOBCHOD

 ZA SVĚTOVÉ CENY  VÁM  DODÁME
 - Huminové látky:  huminové kyseliny,  fulvokyseliny a jejich směsi. Vše ve         formě  prachu, krystalů, granulí nebo  kapalin.
 - Aminokyseliny
 - Produkty z "Mořských řas"  
 
ZAJIŠŤUJEME SLUŽBY
 -  Chemické rozbory obsahu huminových
 -  Testy  biologické aktivity huminových látek.