PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Tyto stránky byly sestaveny s největší péčí, za využití dostupných vědeckých informací, laboratorních i terénních zkoušek, prováděných společnostÍ TEEP s.r.o. Upozorňujeme však, že některé zde uvedené informace jsou převzaty z internetové sítě a nejsou společností TEEP s.r.o. prakticky prověřeny. Tyto stránky mohou proto obsahovat chyby nebo opomenutí. Využití veškerých informací, uvedených na těchto stránkách je  výhradně věc odpovědnosti a uvážení uživatele. Společnost TEEP s.r.o. nepřijímá žádnou odpovědnost za přímé nebo nepřímé ztráty, které by mohly nastat v souvislosti s informacemi zde obsaženými, nebo za škody nebo ztráty vzniklé použitím zde prezentovaných výrobků.   
 
Autorská práva: společnost TEEP s.r.o. si vyhrazuje autorské právo vlastnictví ke všem textům, obrázkům, tabulkám a grafům, na těchto stránkách uvedených. Tyto materiály, vcelku nebo jen jejich části, nemohou být dále citovány, kopírovány, nebo jakýmkoliv způsobem dále distribuovány bez souhlasu majitele společnosti TEEP s.r.o.
 
S díky přijímáme Vaše zkušenosti s aplikacemi huminových látek.