HUMIROL VITAL kapalný

Přípravek HUMIROL VITAL kapalný  je roztok draselných solí huminových látek. Vhodná aplikace zvyšuje výnos plodin, zlepšuje úrodnost půdy a snižuje ztráty, a tedy i spotřebu minerálních hnojiv. Působí synergicky spolu s kapalnými dusíkatými hnojivy ( DAM, roztoky močoviny nebo síranu). Vyniká při aplikaci  na list, nejčastěji spolu s roztoky boru, hořčíku, močoviny a ostatních listových hnojiv nebo pesticidů.  Aplikace přípravku HUMIROL VITAL kapalný znamená (oproti komerčním "hnojivům s obsahem huminových látek") úsporu ceny, hlavně však  možnost selektivního dávkování huminových látek s ohledem na maximální výnos jednotlivých plodin. 

ETIKETA A PLODINOVÉ DOPORUČENÍ ZDE