EKONOMIKA HUMINOVÝCH LÁTEK

EKONOMIKA HUMINOVÝCH LÁTEK

Pro dosažení obvyklého výnosu aplikujeme huminová hnojiva  za současného snižování dávek minerálních hnojiv o 10% až 20%. Ekonomickým přínosem jsou celkově nižší náklady na hnojiva.

Pro dosažení maximálního výnosu plodin aplikujeme huminová hnojiva spolu s  obvyklým objemem klasických hnojiv. Ekonomickým přínosem jsou zisky z vyšší sklizně.

Porovnání vnímavosti jednotlivých plodin na huminové látky:

Tabulka porovnává potenciál zvýšení výnosu plodin či možnost snížení spotřeby minerálních hnojiv při zachování standardního výnosu plodin. Uvedené údaje jsou převzaté ze zdrojů celosvětové sítě internet, za předpokladu ideálního využití potenciálu vysoce aktivních huminových látek. Nejsou brány v  úvahu genetické limity jednotlivých plodin. V praktických podmínkách bude dosažený efekt patrně nižší, a údaje proto považujte za orientační.