Přípravky a hnojiva  HUMIROL využívají  vícečetné  účinky  huminových látek.   Huminové látky podporují rozvoj kořenového systému, zlepšují metabolismus,  zvyšují  růst a  výnos plodin.  Huminové látky zlepšují úrodnost půdy, působí synergicky s hnojivy, zejména   dusíkatými, kde snižují rizika "popálení" a snižují spotřebu hnojiv.                                                  Huminové látky se uplatňují v rámci hospodaření farem se zemědělskou bioplynovou  stanicí.  Stabilizují procesy tvorby bioplynu  a významně zvyšují hodnotu digestátu jako hnojiva.    

Kontaktujte nás